Lön

Lön

Vi finns även här för dig som sköter lönerna på egen hand, men som känner att du behöver hjälp med valda delar av löneadministrationen, som exempelvis kontrolluppgifter (som från och med 2018 ska göras varje månad), beräkningar av semesterskulder eller för andra personaladministrativa frågor som exempelvis lönekartläggningar.

Vi erbjuder bland annat tjänster inom:

✓ Lönehantering

✓ Lönesystem

✓ Redovisningssystem för tidrapportering, traktamenten och utlägg

✓ Pensionshantering

✓ Lönekartläggningar

✓ Arbetsrättslig rådgivning

✓ Anställningskontrakt

✓ Råd och stöd i HR-relaterade frågor

Ring oss: 08-121 404 06 • Mejla oss: info@nedekonomi.se

Kontakta Oss